Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobielawska 53 zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany pokrycia dachowego na nowe z dachówki cementowej "...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego przy ul. 3 Maja 50/2 w Bielawie w zakresie wykonania instalacji...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego przy ul. 3 Maja 50/2 w Bielawie w zakresie wykonania instalacji...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: "Prowadzenia obowiązków inspektora w branży elektrycznej" - Pobierz ADRES: budynki i lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: "Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Kwiatowa Ofertę należy...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Postawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa,  ul....
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: " Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie" - PobierzADRES: 58-260 Bielawa,  ul. KwiatowaOfertę należy...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Montaż stolarki okiennej w lokalu przy ul. 3 Maja 50/2" - PobierzADRES: 58-260 Bielawa,  ul. 3...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę; Zimowego utrzymania dojść do budynków zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie - pobierzProtokół...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnoty Mieszkaniowej Waryńskiego 37 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach" -...