Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku przy ul. Brzeżnej 10, na strychu w...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 13 w Bielawie, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu komórek" - Pobierz  ADRES: 58-260 Bielawa, ul....
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany podłogi na strychu" - Pobierz  ADRES: 58-260 Bielawa, ul.  3 Maja 4bOfertę należy...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wyprofilowania terenu przy budynku" - Pobierz  ADRES: 58-260 Bielawa, ul.  Górska 2Ofertę...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania izolacji pionowej i poziomej ścian" - Pobierz  ADRES: 58-260 Bielawa, ul.  3 Maja...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: "Doraźne usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Gminy Bielawa  oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wykonanie deratyzacji w budynkach gminnych i budynkach będących w zarządzie MZBM Sp. z o.o. ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wysoka 1, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu części dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Pobierz ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Górska 4, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu schodów wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym"...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Obrońców Westerplatte 45-45b, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Ocieplenia ściany frontowej i ściany od ogrodu,...