Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Montaż stolarki okiennej w lokalu przy ul. 3 Maja 50/2" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. 3 Maja 50/2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.01.2020r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 21.01.2020r. - Pobierz