Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego przy ul. 3 Maja 50/2 w Bielawie w zakresie wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji ciepłej wody " - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. 3 Maja 50/2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2020r. do godz. 9:00
protokół z otwarcia ofert w dniu 31.01.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.02.2020r. - Pobierz