Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: "Prowadzenia obowiązków inspektora w branży elektrycznej" - Pobierz

ADRES: budynki i lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzane przez MZBM Sp. z o.o.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert w dniu 31.01.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.02.2020r. - Pobierz