Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobielawska 53 zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany pokrycia dachowego na nowe z dachówki cementowej " - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 53

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.02.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 05.02.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 06.02.2020r. - Pobierz