Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Waryńskiego 9 zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym"...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu muru oporowego" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Kopernika 16Ofertę należy złożyć...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania i montażu komina spalinowego do lokalu mieszkalnego" - Pobierz ADRES: 58-260...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wolności 51-51a zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania izolacji pionowej wraz z wykonaniem kanalizacji...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 11 zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Ocieplenia stropodachu granulatem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym"...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu biegu schodowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym" - Pobierz ADRES: 58-260...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania i montażu wkładu kominowego od urządzenia grzewczego znajdującego się w lokalu...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu pokoju w lokalu mieszkalnym" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Strażacka 7aOfertę...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Dostawy i wymiany skrzynek pocztowych na nowe skrzynki oddawcze" - Pobierz ADRES: 58-260...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Naprawy stropu w lokalu mieszkalnym" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Dzierżoniowska...