Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokale...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 6, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Malowania elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Pobierz...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przebudowy lokalu użytkowego" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 54b, Ofertę należy złożyć w terminie do dnia...
Burmistrz Miasta Bielawy dnia 1 lipca 2020 ogłosił I przetarg ustny nieograniczony dotyczący najmu lokalu niemieszkalnego (użytkowego)  stanowiącego własność GMINY Bielawa

#GaszynChallenge
Burmistrz Miasta Bielawy dnia 17 czerwca 2020 ogłosił I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej na terenie Miasta Bielawa.

Zarządzenie nr 163/20 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - garaż 14m2 przy ulicy Bolesława Chrobrego 5a w Bielawie - Pobierz
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany skrzynek pocztowych na budynkach stanowiących własność Gminy Bielawa zarządzanych...
Burmistrz miasta Bielawa Andrzej Hordyj, w porozumieniu ze Strażą Miejską, przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku segregowania śmieci oraz apeluje o współpracę i odpowiedzialność w tym zakresie. 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przypomina, że dnia 15.06 i 18.06.2020r. odbędą się przetargi dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych przy ul. Słonecznej 5, Piastowskiej 27 i Westerplatte 11. Zainteresowanych informujemy o...