Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Górska 4, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu schodów wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym"...
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH    Przypominamy, że najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 23 września (tj. środa)Zbiórce podlegają:odpady wielkogabarytowe: meble (szafy, wersalki, krzesła, itp.) dywany, materace,...

Zarządzenie nr 266/20 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - garaż 14,16 m2 przy ulicy Bolesława Chrobrego 5a w Bielawie - Pobierz
Osoby wskazane do najmu lokali: po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, w oparciu o uchwałę XVI/147/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2019r. - Załącznik  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Obrońców Westerplatte 45-45b, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Ocieplenia ściany frontowej i ściany od ogrodu,...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 50-50a w Bielawie, zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Wykonania projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim...
Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokale...