Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sowia 8, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Pobierz ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany biegu schodowego z parteru na I piętro" - Pobierz  ADRES: ul. Nowobielawska 87, ...
INFORMACJAZa osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa uznaje się osoby, które w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wymaganego...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na: "Dostawę materiałów biurowych, środków czystości oraz tonerów na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz  ADRES:...
Ogłoszenie o przetargu na lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego (3 - piętrowego) nr 23 przy ulicy 3 Maja w Bielawie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 68 w Bielawie, położonego na parterze trzykondygnacyjnego budynku, składającego się z dwóch pomieszczeń o pow. 51,10 m²,...
Wnioski o przydział lokalu należy składać w terminie od 15 do 23 marca 2021 roku.UWAGA !Do wniosku należy dołączyć trzy wymagane załączniki tj.deklaracja o wysokości dochodów potwierdzoną zaświadczeniem od pracodawcy za ostatnie trzy miesiące tzn....
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej" - Pobierz  ADRES: ul. Frankowskiego 16,...
Zarządzenie nr 34/21 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA z dnia 17 lutego 2021r. - garaż 23,40m2 przy ulicy Waryńskiego 19 w Bielawie - Pobierz
Przedstawiamy Państwu kolejne ukończone w tym roku inwestycje remontowe w naszym mieście.