ZaproszenieSpołeczna Komisja Mieszkaniowa odbędzie się 10.10.2022r. o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki MZBMDo uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokale przeznaczone do najmu...
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022r., poz. 1710 ze zmianami) w trybie podstawowym na roboty budowlane o...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 6, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wojska...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 6, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu schodów wewnętrznych z parteru na pierwsze piętro w...
Burmistrz Miasta Bielawa podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Kasztanowej 2-9 w Bielawie o powierzchni 4,05m². Przedmiotowe...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 6, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Gminy Bielawa  oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wykonanie deratyzacji w budynkach gminnych i budynkach będących w zarządzie MZBM Sp. z o.o. -...
Burmistrz Miasta Bielawa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielawa przeznaczonej do oddania w najem. Lokal niemieszkalny zlokalizowany przy ul. Jana III Sobieskiego 5-9 w Bielawie, położony na parterze...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania izolacji pionowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 1 w...
 OFERTA PRACYMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w procesie rekrutacji pracownika do Działu Administracji Budynków Mieszkalnych.Zakres obowiązków: - bieżąca obsługa klienta,- prowadzenie spraw związanych z...