Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Postawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Kopernika 6

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 29-01-2020r. Pobierz