Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: "Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Kwiatowa

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2020r. do godz. 9:00
Protokół otwarcia ofert z dnia 29-01-2020r. Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.01.2020r. - Pobierz