Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnoty Mieszkaniowej Waryńskiego 37 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. 3 Maja 2a(drzwi), ul. Wolności 37/6 (okna), ul. Wolności 68 (drzwi), ul. Piastowska 48 (drzwi), ul. Piastowska 48a (drzwi i okna), ul. Waryńskiego 37 (drzwi), ul. Waryńskiego 40/7 (okno), ul. Waryńskiego 43 (drzwi i okna), ul. Ostroszowicka 5 (okna), Wolności 10a (drzwi), ul. Polna 3 (drzwi)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.01.2020r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 17.01.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20-01-2020 - Pobierz