Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania izolacji pionowej" - Pobierz  ADRES: ul. Nowobielawska 51,  58-260 BielawaOfertę...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wyprofilowania terenu" - Pobierz  ADRES: ul. Górska 2,  58-260 BielawaOfertę należy złożyć w...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Wolności 50 i Wolności 75, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu klatek schodowych" - Pobierz  ADRES: ul. Wolności...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu schodów wejściowych do budynku" - Pobierz  ADRES: ul. Tkacka 6,  58-260 BielawaOfertę...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Ocieplenie ścian elewacji styropianem grafitowym" - Pobierz  ADRES: ul. Bohaterów Getta 4, ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu schodów wejściowych do budynku" - Pobierz  ADRES: ul. Tkacka 6,  58-260 BielawaOfertę...
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na usługi o wartości...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sowia 8, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Pobierz ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany biegu schodowego z parteru na I piętro" - Pobierz  ADRES: ul. Nowobielawska 87, ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na: "Dostawę materiałów biurowych, środków czystości oraz tonerów na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz  ADRES:...