SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023r., poz. 1605 ze zmianami) w trybie podstawowym na roboty budowlane...
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022r., poz. 1710 ze zmianami) w trybie podstawowym na roboty budowlane...
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022r., poz. 1710 ze zmianami) w trybie podstawowym na roboty budowlane o...
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022r., poz. 1710 ze zmianami) w trybie podstawowym na roboty budowlane o...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 41-41a, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Termomodernizacji  budynku przy ul. Piastowskiej 41a w Bielawie"...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 3, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Termomodernizacji  budynku przy ul. Słonecznej 3 w Bielawie" - Pobierz ...
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021r., poz. 1129 tekst ujednolicony) w trybie podstawowym na usługi o...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany pokrycia dachowego na nowe" - Pobierz  ADRES: ul. Piastowska 31,  58-260...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania nowego pokrycia dachowego po pożarze budynku przy ul. Wolności 79 w...
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021r., poz. 1129 tekst ujednolicony) w trybie podstawowym na usługi o...