Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę; Zimowego utrzymania dojść do budynków zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie - pobierz

Protokół z otwarcia ofert z dnia 16.01.2020r. - Pobierz
Protokół z procedury udzielenia zamówienia z dnia 16.01.2020r. - Pobierz