Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn. "Wymiana pokrycia dachowego na nowe z dachówki ceramicznej karpiówki na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 94 w...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 8 zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany pokrycia dachowego z dachówki cementowej" - Pobierz ADRES:...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Legionów 4 i Wolności 83 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany instalacji elektrycznej w budynkach...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu posadzek w lokalach mieszkalnych" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul. 3 Maja 4b,...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 38 zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany pokrycia dachowego z dachówki cementowej" - Pobierz ADRES: 58-260...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul....
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu muru oporowego" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Kopernika 16Ofertę należy złożyć...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na: "Dostawę nowych skrzynek pocztowych oddawczych" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, Budynki GminneOfertę należy złożyć w...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Akacjowa 4, Bankowa 1, Dzierżoniowska 24, Kasztanowa 6, Wolności 11, Wolności 29 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Sporządzenia projektów technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi na wykonanie wentylacji...