DZIAŁ LOKALOWY
UCHWAŁA NR XVI/147/2019 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa Pobierz
Wniosek o najem lokalu z zasobu Gminy z wymaganymi załącznikami z dnia 02.12.2019r. Pobierz
Zgłoszenie chęci zamiany lokalu z dnia 01.02.2020r. Pobierz

DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Uchwała nr 9/77/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych z  późn. zm Pobierz
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego z dnia 29.08.2018 r. Pobierz
Informacja dotycząca pożyczek dla członków Wspólnot Mieszkaniowych Pobierz
Propozycja - Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej  Pobierz
Propozycja - Regulaminu porządku domowego we Wspólnocie Mieszkaniowej  Pobierz

DZIAŁ CZYNSZÓW I WINDYKACJI
Oświadczenie o stanie majątkowym dla osób ubiegających się o rozłożenie zadłużenia na raty  Pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dnia 26.02.2013r.   Pobierz

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. wraz z wnioskiem o obniżenie/zwolnienie z czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości będące własnością Spółki w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców i dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 Pobierz

Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. wraz z wnioskiem w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zasad zwolnienia lub obniżenia czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości gminne w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców i dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Pobierz

DZIAŁ EKSPLOATACJI
Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób i segregacji odpadów komunalnych  Pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych  Pobierz
EKOZASADY - segregacja odpadów Pobierz

Ulotki