DZIAŁ LOKALOWY
UCHWAŁA NR XVI/147/2019 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa Pobierz
Uchwała nr 9/77/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych. Pobierz
Wniosek o najem lokalu z zasobu Gminy z wymaganymi załącznikami z dnia 02.12.2019r. Pobierz
* Oświadczenie o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej Pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dnia 26.02.2013r. Pobierz
Dodatkowe informacje do dodatku mieszkaniowego z dnia 26.02.2013r. Pobierz
Zgłoszenie chęci zamiany lokalu z dnia 01.02.2020r. Pobierz
* W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej. 

DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego z dnia 29.08.2018 r. Pobierz
Informacja dotycząca pożyczek dla członków Wspólnot Mieszkaniowych - 22.03.2013r. Pobierz
Regulamin udzielania pożyczek na remonty osobom fizycznym będących członkami Wspólnot Mieszkaniowych - 22.03.2013r. Pobierz
Załącznik nr 1,2,3,4,5 - do Regulaminu udzielania pożyczek na remonty osobom fizycznym będących członkami Wspólnot Mieszkaniowych - 22.03.2013r.  Pobierz
Propozycja - Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej  Pobierz
Propozycja - Regulaminu porządku domowego we Wspólnocie Mieszkaniowej  Pobierz

DZIAŁ CZYNSZÓW I WINDYKACJI
Oświadczenie o stanie majątkowym dla osób ubiegających się o rozłożenie zadłużenia na raty  Pobierz

DZIAŁ EKSPLOATACJI
Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób i segregacji odpadów komunalnych  Pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych  Pobierz
EKOZASADY - segregacja odpadów Pobierz

Ulotki

MZBM Sp z o. o., ul 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa
tel. 74 833 42 53, 74 833 42 54, 74 833 44 51
e-mail: biuro@mzbmbielawa.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 16:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 14:00
www.mzbmbielawa.pl

Administracja nr 1– ul. Wolności 54 tel. 74 / 834 10 33
Administracja nr 2 – ul. Bankowa 5 tel. 74 / 833 45 62
Administracja nr 3 – ul. Piastowska 41tel. 74 / 833 86 55
Administracja nr 4 – ul. Piastowska 41tel. 74 / 833 86 55

Biura administracji otwarte są od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do godz. 9.00 i od godz. 13.00 do godz. 15.00

Pracownicy Administracji w godz. od 9.00 do 13.00 przebywają w terenie
Wszelkie prawa zastrzeżone. MZBM Bielawa 2020