Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania komina wentylacyjnego w budynku" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Sienkiewicza...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul....
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przygotowania lokali socjalnych i mieszkalnych do zasiedlenia" - Pobierz ADRES: 58-260...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Naprawy stropu w lokalu mieszkalnym" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Dzierżoniowska...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej 39 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przebudowy schodów do budynku, wykonania chodnika oraz podjazdu dla...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu schodów z parteru na pierwsze piętro w budynku mieszkalnym" - Pobierz ADRES: 58-260...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Naprawy stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym" - Pobierz ADRES:...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiana stopni w biegu schodowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym" - Pobierz ADRES: 58-260...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Montażu instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych " - Pobierz...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego przy ul. 3 Maja 50/2 w Bielawie w zakresie wykonania i montażu...