Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn. "Wymiana pokrycia dachowego na nowe z dachówki ceramicznej karpiówki na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 94 w Bielawie - budynek od strony ulicy"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 
Załączniki


Oferty należy składać do dnia 01.06.2020r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2020r. o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.