Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Legionów 4 i Wolności 83 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany instalacji elektrycznej w budynkach wielorodzinnych" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Legionów 4, Wolności 83
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 07.05.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.05.2020r. - Pobierz