Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 38 zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany pokrycia dachowego z dachówki cementowej" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. 3 Maja 38
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 30.04.2020r. -  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.05.2020r. - Pobierz