Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na: "Dostawę nowych skrzynek pocztowych oddawczych" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, Budynki Gminne
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2020r. do godz. 9:00

UWAGA!
AKTUALIZACJA 20.04.2020r.:

W związku z pojawiającymi się pytaniami telefonicznymi,  Zamawiający informuje, że zapis w ust 1. pkt 7 w zaproszeniu do składania ofert otrzymuje brzmienie:
"Wymiary otworu wrzutowego skrzynki powinny wynosić minimum 235mm szerokości i 20 mm wysokości".
Ponadto informujemy, że termin składania ofert zostaje wydłużony do 27.04.2020r. do godz. 9.00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 27.04.2020r. -  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.04.2020r. -  Pobierz