Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Akacjowa 4, Bankowa 1, Dzierżoniowska 24, Kasztanowa 6, Wolności 11, Wolności 29 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Akacjowa 4, Bankowa 1, Dzierżoniowska 24, Kasztanowa 6, Wolności 11, Wolności 29
Pliki do pobrania: -
Przedmiary robót (załączniki od 4 do 9) - Pobierz
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 24.04.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania  oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.04.2020 -  Pobierz