Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 8 zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany pokrycia dachowego z dachówki cementowej" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Piastowska 8
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.05.2020r. do godz. 9:30
Protokół z otwarcia ofert z dnia 22.05.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.05.2020r. - Pobierz