Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego 43, Wysoka 9
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 24.04.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.04.2020r. - Pobierz