Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wolności 51-51a zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania izolacji pionowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 51-51a

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.03.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 24.03.2020r.Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.03.2020r.Pobierz