Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 11 zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Ocieplenia stropodachu granulatem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Słoneczna 11

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2020r. do godz. 9:00

UWAGA!
AKTUALIZACJA 17.03.2020r.:

Audyt energetyczny wskazuje na konieczność ocieplenia stropodachu wentylowanego wełną granulowaną gr 29 cm z λ = 0.038 ( W/m*K)

Ocieplenie granulatem wykonują firmy wyspecjalizowane w tym zakresie prac. Roboty polegają na wykonaniu otworów tymczasowych do przestrzeni wentylacyjnej, nadmuch granulaty wężami giętkimi a następnie zamknięcie otworów tymczasowych.


Protokół z otwarcia ofert z dnia 25.03.2020r. Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.04.2020r. Pobierz