Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu muru oporowego" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Kopernika 16
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.04.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 02.04.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 03.04.2020r. - Pobierz