Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Waryńskiego 9 zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego 9
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2020r. do godz. 9:00