Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania i montażu wkładu kominowego od urządzenia grzewczego znajdującego się w lokalu mieszkalnym " - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Wysoka 1/3

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 12.03.2020r. Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 12.03.2020r.  Pobierz