Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu lokalu mieszkalnego po pożarze" - Pobierz  ADRES: ul.1 Maja 7/7,  58-260...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Budowy kolektora kanalizacji deszczowej  przy ul. Bankowej 13 w Bielawie" - Pobierz  ADRES:...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy ul. Wolności 16 w Bielawie"...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Budowy kolektora kanalizacji deszczowej  przy ul. Bankowej 13 w Bielawie" - Pobierz  ADRES:...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Gminy Bielawa  oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wykonanie deratyzacji w budynkach gminnych i budynkach będących w zarządzie MZBM Sp. z o.o. ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych w budynkach mieszkalnych...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wolności 91, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu łącznika w budynku przy ul. Wolności 91 w Bielawie" - Pobierz ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnoty Mieszkaniowej Kasztanowa 14, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej" - Pobierz ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Akacjowa 1, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Akacjowej 1"...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania projektów na ocieplenie elewacji budynku przy ul. Ludowej 4, Ludowej 12,...