Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Wolności 149 i Bankowej 1 w Bielawie" - Pobierz 

ADRES: ul. Wolności 149, Bankowa 1,  58-260 Bielawa
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - Pobierz
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 2 - Pobierz
Projekt umowy - Załącznik nr 3 - Pobierz

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.01.2022r. do godz. 9:00