Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: "Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie" - Pobierz 
Załącznik nr 1 - Oferta

ADRES: ul. Kwiatowa, 58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2021r. do godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 22.12.2021 - Pobierz