Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Rozbiórki części obiektu budowlanego" ADRES: ul. 3 Maja, działka geodezyjna 885/36 i 889...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany wewnętrznej instalacji gazowej" - Pobierz  ADRES: ul. Frankowskiego 15,...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania izolacji pionowej" - Pobierz  ADRES: ul. Nowobielawska 51,  58-260 BielawaOfertę...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wyprofilowania terenu" - Pobierz  ADRES: ul. Górska 2,  58-260 BielawaOfertę należy złożyć w...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Wolności 50 i Wolności 75, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu klatek schodowych" - Pobierz  ADRES: ul. Wolności...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu schodów wejściowych do budynku" - Pobierz  ADRES: ul. Tkacka 6,  58-260 BielawaOfertę...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Ocieplenie ścian elewacji styropianem grafitowym" - Pobierz  ADRES: ul. Bohaterów Getta 4, ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu schodów wejściowych do budynku" - Pobierz  ADRES: ul. Tkacka 6,  58-260 BielawaOfertę...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sowia 8, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Pobierz ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany biegu schodowego z parteru na I piętro" - Pobierz  ADRES: ul. Nowobielawska 87, ...