Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Zimowego utrzymania dojść do budynków zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz 

Wykaz dojść do budynku - Załącznik nr 1 - Pobierz
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 - Pobierz
Projekt umowy - Załącznik nr 3 - Pobierz

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2021r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 10.12.2021r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2021r. - Pobierz