Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na: "Dostawę materiałów biurowych, środków czystości oraz tonerów na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz 

ADRES: ul. 3 Maja 48, 58-260 Bielawa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1  - Pobierz 
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - Pobierz
Formularz cenowy - załącznik nr 3:
- materiały biurowe: Pobierz(pdf)  Pobierz (xls)
- środki czystości: Pobierz(pdf)  Pobierz (xls)
- tonery: Pobierz(pdf)  Pobierz (xls)
Projekt umowy - załącznik nr 4 - Pobierz
Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 - Pobierz

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2022r. do godz.  9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 14.01.2022r. - Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu częsci postępowania oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 18.01.2022r. - Pobierz