Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe dotyczące: " Robót remontowych hydraulicznych - prac polegających na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków awarii w instalacjach gazowych i c.o." - Pobierz 

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - Pobierz 
Oświadczenie wykonawcy  - Załącznik nr 2 - Pobierz 
Projekt umowy - Załącznik nr 3 - Pobierz 
Wykaz wykonanych robót budowlanych- Załącznik nr 4 - Pobierz 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2022r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 11.01.2022r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej informacji z dnia 12.01.2022r. - Pobierz