Pełnych zdrowia i radości świąt Bożego Narodzenia

Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze z 32 DH „T.O.M.C.I.A."  przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce prezesa Daniela Dubasa. Hasłem tegorocznego BŚP jest „Czyńmy pokój”.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Świadczenia usług kominiarskich" - Pobierz  ADRES: budynki będące własnością Gminy Bielawa zarządzane...
Burmistrz Miasta Bielawa zgodnie z Zarządzeniem nr 391/23 z dnia 13 grudnia 2023r.  podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem pomieszczenia  gospodarczego o powierzchni 6,43m², usytuowanego...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe elektryczne pn: "Roboty remontowe elektryczne - prace polegające na konserwacji i naprawie instalacji ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe hydrauliczne pn: "Roboty remontowe hydrauliczne - prace polegające na konserwacji i naprawie instalacji ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe hydrauliczne pn: "Roboty remontowe hydrauliczne - prace polegające na konserwacji, naprawie,...
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr A/2 o powierzchni 62,50m², składającego się z 3 pomieszczeń niemieszkalnych, położonego na I piętrze budynku 3-piętrowego nr 2a zlokalizowanego przy...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: "Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie" - ZAPROSZENIE -   - OFERTA - - ZAŁĄCZNIKI -- UMOWA -ADRES: ul....
  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH !!!Przypominamy, że ostatnia zbiórka odpadów wielkogabarytowych w tym roku odbędzie się w terminie od 11.12.2023r. do 14.12.2023r. - wykaz ulic i terminów na załączonym zdjęciu.   Zbieramy: odpady...