Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych,w oparciu o uchwałę XVI/147/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2019r. Osoby wskazane do zawarcia umowy na najem socjalnyw oparciu o uchwałę XVI/147/2019...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania prac dekarskich polegających na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu...
Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokale...
Przedstawiamy Państwu kolejne inwestycje w naszym mieście.

WAŻNA INFORMACJA !   Szanowni mieszkańcy informujemy, że zakończyliśmy prace związane z modernizacją i przeniesieniem Administracji Budynków. Siedziba Administracji nr: 2,3 i 4 znajduje się przy ul. Piastowskiej 41, natomiast Administracji nr 1...

Pomoc dla Przedsiębiorców! Jesteś przedsiębiorcą i masz problem z opłaceniem czynszu w czasie epidemii? Prowadzisz własny biznes i martwisz się o jego przyszłość? Wynajmujesz lokal od Gminy lub MZBM? Zastanawiasz się, jak mógłbyś uzyskać...

W związku ze znaczącym zainteresowaniem z Państwa strony tematem pomocy dla mieszkańców oraz trudną sytuacją związaną z epidemią,  chcemy zapoznać Państwa z możliwymi formami pomocy.   Dodatek Mieszkaniowy: Dodatki mieszkaniowe przyznawane są...

Zarządzenie nr 308/20 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - garaż 34,00m2 przy ulicy Wolności 100 w Bielawie - Pobierz Informacja o wyłonieniu najemcy 01-12-2020r. - Pobierz
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Budowy pomieszczeń gospodarczych" - Pobierz  ADRES: 58-260 Bielawa, działka o nr geodezyjnym...