Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych.Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem i przekazują w świat....

Przedstawiamy Państwu kolejne ukończone w tym roku inwestycje remontowe w naszym mieście.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie...

Szanowni Mieszkańcy   Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje, że dnia 24.12.2020r. w Wigilię Bożego Narodzenia, Spółka oraz Administracje nr: 1,2,3 i 4 będą nieczynne.Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Robót remontowych hydraulicznych - prac polegających na...
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania tynków w lokalu mieszkalnym" - Pobierz  ADRES: 3 Maja 50/2, 58-260 BielawaOfertę...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na usługę: " Zimowego utrzymania dojść do budynków zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o." - Pobierz  ADRES: MZBM Sp. z o.o., ul.3 Maja 48, 58-260 Bielawa w Biurze...
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie...