Jak przeprowadzić remont w lokalu.W dniu 12.10.2021r. w siedzibie Administracji Zarządu Budynków Mieszkalnych odbyło się spotkanie z mieszkańcami wskazanymi do najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu. Spotkanie poprowadziły...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Budowy kolektora kanalizacji deszczowej  przy ul. Bankowej 13 w Bielawie" - Pobierz  ADRES:...
Zielona energia w MZBMW październiku zakończyliśmy inwestycję polegającą na zmniejszeniu emisyjności naszego budynku poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, które wytworząniezbędną energię elektryczną jaką zużywamy w naszej codziennej pracy. Dzięki...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy ul. Wolności 16 w Bielawie"...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Budowy kolektora kanalizacji deszczowej  przy ul. Bankowej 13 w Bielawie" - Pobierz  ADRES:...
  Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz po wpłacie kaucji zabezpieczającej w oparciu o uchwałę XVI/147/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2019r.   -Załącznik-
Szanowni mieszkańcy   Zawiadamiamy, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.070.71.2019.MS z dnia 20.08.2019r., zatwierdzającąustaloną przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie taryfę dla...

Uwaga! Zawiadomienie!Brak ciepłej wody w budynkach przy ul.: Żeromskiego 38, 39, 50 ABC , Techników 8Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie informuje, że na dzień 15.09.2021r. planowane jest rozpoczęcie wymiany zbiorników wyrównawczych na terenie...

Ważny Komunikat!Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie informuje, iż w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 13.09.2021r. posiedzenie odbędzie się dnia 20.09.2021r.Za...

Przedstawiamy Państwu kolejne ukończone inwestycje remontowe w naszym mieście.