Przedstawiamy Państwu kolejne ukończone w tym roku inwestycje remontowe w naszym mieście.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 54 w Bielawie, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Ocieplenia ścian elewacji budynku" - Pobierz  ADRES: ul....
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wodna 2 w Bielawie, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany pokrycia dachowego na nowe z dachówki cementowej...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Rozbiórki budynku gospodarczego" - Pobierz  ADRES: ul. Mała 6,  58-260 BielawaFormularz...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu posadzek w lokalach mieszkalnych" - Pobierz  ADRES: ul. Wolności 88a, Mała 7,  58-260...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przygotowania lokali socjalnych i mieszkalnych do zasiedlenia" - Pobierz  ADRES: ul....
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na usługi o wartości...

 Zakaz palenia Budynki zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. sukcesywnie oklejane są nalepkami " Zakaz palenia ".Szanowni mieszkańcy uprzejmie prosimy: przestrzegajcie zakazu i pamiętajcie o regulaminie porządku...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu schodów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych" - Pobierz ...
Wnioski o przydział lokalu należy składać w terminie od 11 do 21 czerwca 2021 roku.UWAGA !Do wniosku należy dołączyć trzy wymagane załączniki tj.:deklaracja o wysokości dochodów potwierdzoną zaświadczeniem od pracodawcy za ostatnie trzy miesiące...