Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  zaprasza do złożenia oferty na: " Świadczenie usług kominiarskich w budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o....
Szanowni Mieszkańcy   Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje, że dnia 31.12.2021r., Spółka oraz Administracje nr: 1,2,3 i 4 będą czynne do godz. 13.00, natomiast kasy spółki do godz. 11.00.Za ewentualne utrudnienia przepraszamy...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe dotyczące: " Robót budowlanych dekarskich - prace polegające na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu awarii" - Pobierz  ADRES:...
Szanowni MieszkańcyŚwięta tuż, tuż i z tej okazji życzymy Państwu: WESOŁYCH ŚWIĄT

Szanowni Mieszkańcy   Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje, że dnia 24.12.2021r., Spółka oraz Administracje nr: 1,2,3 i 4 będą nieczynne.Za ewentualne utrudnienia przepraszamy .

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: "Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie" - Pobierz  Załącznik nr 1 - Oferta ADRES: ul. Kwiatowa, 58-260...
  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH !!! Przypominamy, że ostatnia w tym roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się odpowiednio dla: Rejonu 1 - dnia 13.12.2021r. Rejonu 2 - dnia 14.12.2021r. Rejonu 3 - dnia...

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na usługi o wartości...

  Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz po wpłacie kaucji zabezpieczającej w oparciu o uchwałę XVI/147/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2019r.   -Załącznik-
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe dotyczące: " Robót remontowych hydraulicznych - prac polegających na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków...