Ogłoszenie o II ustnym  przetargu na lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego nr 7 przy ulicy Bohaterów Getta w Bielawie

Informacja z posiedzenia Zespołu Opiniującego kandydatów do zawarcia umów podnajmu lokali mieszkalnych w budynku wybudowanym w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego finansowanego ze środków Funduszu Dopłat w Bielawie z dnia...
Wnioski o przydział lokalu należy składać w terminie od 09 do 18 listopada 2020 roku.UWAGA !Do wniosku należy dołączyć trzy wymagane załączniki tj.deklaracja o wysokości dochodów potwierdzoną zaświadczeniem od pracodawcy za ostatnie trzy miesiące...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 13 w Bielawie, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu komórek" - Pobierz  ADRES: 58-260 Bielawa, ul....
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany podłogi na strychu" - Pobierz  ADRES: 58-260 Bielawa, ul.  3 Maja 4bOfertę należy...
Zarządzenie nr 289/20 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - garaż 34,00m2 przy ulicy Wolności 100 w Bielawie - Pobierz
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wyprofilowania terenu przy budynku" - Pobierz  ADRES: 58-260 Bielawa, ul.  Górska 2Ofertę...
Kolejne inwestycje remontowe w naszym mieście.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie...

Zapraszamy na posiedzenie Zespołu Opiniującego dotyczące wymiany lokali komunalnych na TBS w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali...