SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na usługi o wartości...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu lokalu mieszkalnego po pożarze" - Pobierz  ADRES: ul.1 Maja 7/7,  58-260...
Wnioski o przydział lokalu należy składać w terminie od 15 do 23 listopada 2021 roku.UWAGA !Do wniosku należy dołączyć trzy wymagane załączniki tj.:deklaracja o wysokości dochodów potwierdzoną zaświadczeniem od pracodawcy za ostatnie trzy miesiące...
Burmistrz Miasta Bielawa podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal użytkowy zlokalizowany przy ul. Ludwika Waryńskiego 9 o łącznej powierzchni 51,11 m² składa się z trzech pomieszczeń i wc. Lokal...

  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH !!! Przypominamy, że najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się odpowiednio dla: Rejonu 1 - dnia 25.10.2021 r. Rejonu 2 - dnia 26.10.2021r. Rejonu 3 - dnia 27.10.2021r. Rejonu 4...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu lokalu mieszkalnego po pożarze" - Pobierz  ADRES: ul.1 Maja 7/7,  58-260...
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na usługi o wartości...

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na lokal mieszkalny usytuowany na III piętrze budynku wielomieszkaniowego przy ul. Piastowskiej 43. Lokal o łącznej powierzchni 30,05 m² składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego z potencjałem, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 5 w Bielawie, położonego na parterze budynku użytkowego. Lokal składa się z czterech pomieszczeń i...

Ogłoszenie o przetargu na lokal niemieszkalny zlokalizowany przy ul. Komandora Stefana Frankowskiego 7 w Bielawie. Lokal o łącznej powierzchni 118,59 m² składa się z czterech pomieszczeń i wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i...