Osoby wskazane do najmu lokali: po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, w oparciu o uchwałę XVI/147/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2019r. - Załącznik  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Obrońców Westerplatte 45-45b, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Ocieplenia ściany frontowej i ściany od ogrodu,...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 50-50a w Bielawie, zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Wykonania projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim...
Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokale...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. kieruje do mieszkańców Gminy Bielawa przypomnienie o obowiązku posiadania na drzwiach wejściowych do lokalu odpowiedniego numeru porządkowego.W najbliższym czasie przeprowadzane będą odczyty...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wolności 11, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych oraz wykonania tynków...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wolności 11, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej" - Pobierz ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela nieruchomości położonej przy ul. Waryńskiego 43 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w sprawie wykonania:...