Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży garażu o powierzchni 26,63 m² zlokalizowanego przy ul. Stefana Żeromskiego 30 w Bielawie - Pobierz
Poniżej prezentujemy kolejną część informacji w zakresie remontów i inwestycji na zarządzanym przez nas zasobie. Jest to tylko wycinek tego co dzieje się na budynkach. W trakcie są rozpoczęte działania termomodernizacyjne, wymiany pokryć dachowych...

Burmistrz Miasta Bielawa zgodnie z Zarządzeniem nr 298/23 z dnia 04 października 2023r.  podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy - lokal...

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023r., poz. 1605 ze zmianami) w trybie podstawowym na roboty budowlane...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Gminy Bielawa  oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wykonanie deratyzacji w budynkach gminnych i budynkach będących w zarządzie MZBM Sp. z o.o. -...
Burmistrz Miasta Bielawa zgodnie z Zarządzeniem nr 265/23 z dnia 13 września 2023r.  podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy - lokal mieszkalny...

Wnioski o przydział lokalu należy składać w terminie od 09 do 17 października 2023 roku.UWAGA !Do wniosku należy dołączyć trzy wymagane załączniki tj.:deklarację o wysokości dochodów potwierdzoną zaświadczeniem od pracodawcy za ostatnie trzy...
Szukasz Garażu? Jest okazja!Burmistrz Miasta Bielawa zgodnie z Zarządzeniem nr 262/23 z dnia 06 września 2023r.  podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem garaży:  o powierzchni 13,20 m² i o...

Poniżej prezentujemy kolejną część informacji w zakresie remontów i inwestycji na zarządzanym przez nas zasobie. Jest to tylko wycinek tego co dzieje się na budynkach. W trakcie są rozpoczęte działania termomodernizacyjne, wymiany pokryć dachowych...

  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH !!!Przypominamy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sierpniu tego roku odbędzie się odpowiednio dla: Rejonu 1 - dnia   29-08-2023r. i 31.08.2023r. Rejonu 2 - dnia   29-08-2023r. i...