Szanowni Mieszkańcy   W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu w całym kraju nowych obostrzeń epidemicznych informujemy, że Administracja nr: 2,3 i 4 mieszcząca się przy ul. Piastowskiej 41 od dnia 22.03.2021r. do odwołania  pozostanie...

Ogłoszenie o przetargu na lokal mieszkalny usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego nr 10 przy ulicy Ludowej w BielawieUWAGA!ZMIANA NUMERU TELEFONU.OSOBY ZAINTERESOWANE OGLĄDANIEM LOKALU PROSIMY O KONTAKT NA NUMER TEL. 748334253

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym oddania w najem garażu usytuowanego przy ul. Waryńskiego 19- Pobierz
Chcesz sprawdzić harmonogram odbioru odpadów? Zastanawiasz się kiedy zostaną wywiezione worki ze szkłem? Potrzebujesz wyrzucić gruz po remoncie i nie masz pojęcia gdzie? Sprawdź TUTAJ >> lub zainstaluj...
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na usługi o wartości...

Ogłoszenie o przetargu na lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego nr 12 przy ulicy 1 Maja w BielawieUWAGA!ZMIANA NUMERU TELEFONU.OSOBY ZAINTERESOWANE OGLĄDANIEM LOKALU PROSIMY O KONTAKT NA NUMER TEL. 748334253

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sowia 8, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Pobierz ...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany biegu schodowego z parteru na I piętro" - Pobierz  ADRES: ul. Nowobielawska 87, ...
INFORMACJAZa osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa uznaje się osoby, które w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wymaganego...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na: "Dostawę materiałów biurowych, środków czystości oraz tonerów na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz  ADRES:...