Kolejne dofinansowanie do remontu

Niedawno informowaliśmy Państwa o uzyskanych dotacjach dla kilku wspólnot mieszkaniowych, którymi mamy zaszczyt zarządzać na przeprowadzenie termomodernizacji.

06.06.2024r. otrzymaliśmy kolejne pozytywne informacje. Dotyczą one przyznania premii remontowych, które związane są z zaplanowanymi inwestycjami polegającymi na:

1. dociepleniu i remoncie pokrycia dachowego poprzez ocieplenie styropapą na części płaskiej dachu oraz modernizację więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej. Ponadto połać dachowa zostanie docieplona wełną mineralną.

Szacowana wartość inwestycji to 274.000 zł. Po pozytywnej ocenie weryfikacyjnej audytu energetycznego wspólnota mieszkaniowa uzyskała bezzwrotną premię w wysokości 68.500 zł.

2. ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła 0,033 o grubości 15 cm wraz z izolacją wilgociową ścian fundamentowych oraz remontem schodów.

Szacowana wartość inwestycji to 148.000 zł. Po pozytywnej ocenie weryfikacyjnej audytu energetycznego wspólnota mieszkaniowa uzyskała bezzwrotną premię w wysokości 37.019,80 zł.

Jednocześnie informujemy, że obecnie w trakcie ocen jest kilka wniosków o wsparcie realizacji inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych, a kolejne wspólnoty rozważają przystąpienie do opracowania dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o wsparcie zewnętrzne.

Mamy nadzieję, że dobra współpraca, zrozumienie i wspólne cele przyniosą następne pozytywne informacje dotyczące uzyskania dofinansowania do remontów dla naszych Klientów.