Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnoty Mieszkaniowej Waryńskiego 37 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach" -...
Szanowni Państwo.Uruchomiliśmy dedykowany portal WWW - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.Za pośrednictwem Internetu oraz przeglądarki Internetowej umożliwiamy: Przeglądanie historii finansowej Kontrolowanie danych Sprawdzanie...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Brzeżna 25 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Częściowej wymiany krokwi w budynku przy ul. Brzeżnej 25 w Bielawie"...
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie...
Wnioski o przydział lokalu należy składać w terminie od 20 do 28 stycznia 2020 roku.UWAGA !Do wniosku należy dołączyć trzy wymagane załączniki tj.deklaracja o wysokości dochodów potwierdzona zaświadczeniem od pracodawcy za ostatnie trzy miesiące...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowych w sprawie: "Robót budowlanych dekarskich - prac polegających na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i...
Uprzejmie informujemy, że dnia 24 i 31 grudnia Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. czynny będzie od godziny 7.00 do godziny 13.00 natomiast KASY MZBM od godziny 8.00 do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Robót remontowych hydraulicznych - prac polegających na...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Brzeżna 25 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Częściowej wymiany krokwi w budynku przy ul. Brzeżnej 25 w Bielawie"