Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany skrzynek pocztowych na budynkach stanowiących własność Gminy Bielawa zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  budynki Gminne
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 19.06.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 19.06.2020r. - Pobierz