Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania wentylacji w lokalach mieszkalnych" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Dzierżoniowska 26, Nowobielawska 51
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.06.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcie ofert z dnia 08.06.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.06.2020r. - Pobierz