Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowych w sprawie: "Robót budowlanych dekarskich - prac polegających na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i...
Uprzejmie informujemy, że dnia 24 i 31 grudnia Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. czynny będzie od godziny 7.00 do godziny 13.00 natomiast KASY MZBM od godziny 8.00 do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Robót remontowych hydraulicznych - prac polegających na...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Brzeżna 25 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Częściowej wymiany krokwi w budynku przy ul. Brzeżnej 25 w Bielawie"

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 38 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiana biegu schodowego na klatce schodowej "