Kolejna Wspólnota z promesą dofinansowania z "Czystego Powietrza" 

Tym razem promesę na wsparcie w pilotażowym programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa
dolnośląskiego" uzyskała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słonecznej 3.

To kolejna już nieruchomość ze wsparciem zewnętrznym, na które dokumentację opracowała Spółka MZBM przy współpracy z zarządem wspólnoty.
Promesa opiewa na kwotę 120.000 zł. Oszczędność zapotrzebowania na ciepło wyniesie 31,95%.Podsumowując udział w "pilotażu", MZBM złożył 3 wnioski i wszystkie uzyskały dofinansowanie. Szacowana wartość inwestycji na podstawie audytów energetycznych wynosi blisko 850 tyś. zł. Łączna wartość uzyskanego wsparcia wyniesie 280 tyś. zł. Udział Gminy Bielawa stanowi 303 tyś. zł., a wsparcie w udziale Gminy wyniosło ponad 111.5 tyś. zł.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wyczerpaniem wolnych środków, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wstrzymał przyjmowanie kolejnych wniosków.