Wnioski o przydział lokalu należy składać w terminie od 20 do 28 czerwca 2022 roku.

UWAGA !
Do wniosku należy dołączyć trzy wymagane załączniki tj.:
deklaracja o wysokości dochodów potwierdzoną zaświadczeniem od pracodawcy za ostatnie trzy miesiące tzn.: marzec, kwiecień i maj 2022r. oraz oświadczenie o stanie majątkowym swoim i swojego gospodarstwa domowego.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wykonania niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie oraz lokale z najmem socjalnym  - Załącznik

Struktury lokali - Załącznik

Wniosek o najem lokalu z zasobu Gminy z wymaganymi załącznikami - Pobierz